DREX - tietopaketti, esittely

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Tämä tietopaketti kokoaa DREX-hankkeen Tutkivan teatterityön keskuksessa tehdyn tutkimustyön materiaali.


Tampereen yliopiston poikkitieteellisessä DREX-hankkeessa (2009-2012) perehdytään tilassa toimivan tai esiintyvän ihmisen ja tämän ilmaisua tulkitsevan teknologian väliseen vuorovaikutukseen. DREX eli Space, Theatre & Experience - Novel Forms of Evental Space (Tila, Teatteri ja Kokemus - Tapahtumallisen Tilan Uudet Muodot) kuuluu Tekesin Tila-ohjelmaan. Hanke tuottaa saumattomia ja aidosti interaktiivisia teknologisia ratkaisuja, joiden pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä erilaisiin tilaratkaisuihin; simulaatio- ja oppimisympäristöihin, arjen tiloihin, julkisiin tiloihin sekä esittävän taiteen tapahtumapaikkoihin.

FI / EN