Tampereen yliopisto
FlickrFacebook
Tutkivan teatterityön keskus on Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan tutkimus- ja asiantuntijayksikkö. Keskuksen toimintaan osallistuvat myös Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimus, Näty ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toimintansa syksyllä 2007 aloittaneessa keskuksessa kehitetään teattereiden taiteelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen toimintakulttuuriin liittyviä käytäntöjä. Samalla tuotetaan yliopistotason tutkimusta sekä julkaisuja osana perus- ja jatkotutkintoja.

Yhteistyöhankkeita toteutetaan laaja-alaisesti yhdessä teatterialan koulutuksen, tutkimuksen ja ammattiteattereiden kanssa. Yhteistyö on alueellista, kansallista ja kansainvälistä.

Tutkivan teatterityön keskuksen projekteilla on selkeä yhteys työelämään. Projektiryhmissä on mukana sekä yksilöllisiä taiteellisia että yhteensovittavia teknisiä ja tuotannollisia tutkimusaineksia. Syntyvistä tuloksista ja käytännön innovaatioista hyötyvät taiteen tekijät, tuottajat ja katsojat.

Opetusministeriö on myöntänyt Tampereen yliopistolle rakenteellisen kehittämisen hankerahoitusta vuosille 2007-2009. Myös Tampereen kaupunki rahoittaa Tutkivan teatterityön keskuksen toimintaa.