Tampereen yliopisto
FlickrFacebook
Tila, teatteri ja kokemus -projekti tutkii tapahtumallisen tilan uusia muotoja
3.2.2010 9:26

Tilassa toimivan tai esiintyvän ihmisen ja tämän ilmaisua tulkitsevan teknologian väliseen vuorovaikutukseen perehdytään Tampereen yliopiston poikkitieteisessä tutkimusprojektissa. Space, Theatre & Experience - Novel Forms of Evental Space (DREX) 2009-2011 eli Tila, teatteri ja kokemus - Tapahtumallisen tilan uudet muodot -hanke kuuluu Tekesin Tila-ohjelmaan.

Puhetta, liikettä ja esiintyjän sijaintia havainnoiva ja analysoiva tutkimusjakso pyrkii tuottamaan saumattomia ja aidosti interaktiivisia teknologisia ratkaisuja, joiden pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä erilaisiin tilaratkaisuihin; simulaatio- ja oppimisympäristöihin, arjen tiloihin, julkisiin tiloihin sekä esittävän taiteen tapahtumapaikkoihin.

Uusia näkökulmia myös koulutukseen ja tutkimukseen

- Teknologisen kehitystyön lisäksi tämä toiminnan ja puheen semanttista merkitystä, energiaa ja emotionaalista sisältöä analysoiva prosessi tuottaa uusia näkökulmia myös näyttämötaiteen koulutukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen suunnitteluun, kertoo projektipäällikkö Riku Roihankorpi.

Länsimainen teatteri nojaa tapahtumallisen tilasuunnittelun sekä tilallisen käyttäjäkokemuksen käytännölliseen ja teoreettiseen kehitystyöhön. Niillä on yli kahden ja puolen tuhannen vuoden yhteinen historia. Teatterityö ja sen tiladramaturgia tarjoavat poikkeuksellisen tutkimus- ja kokeiluympäristön teknologioille, jotka hyödyntävät moniaistista vuorovaikutusta sekä pyrkivät tuottamaan tapahtumallista tilakokemusta rakennettuihin, luonnollisiin ja virtuaalisiin ympäristöihin.

Termit tapahtumallisuus ja tiladramaturgia viittaavat tilakäsitykseen, jonka mukaan ihmisen toiminta ja sitä ympäröivä maailma vaikuttavat toisiinsa monenlaisten dynaamisten, psykofyysisten, sosiaalisten ja teknisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Nämä tilanteet aktivoivat puolestaan yhä uusia kohtaamispisteitä ja -prosesseja, jotka määrittävät ihmiskokemusta, aistitietoa sekä tilallista hahmottamista ja toimintaa perustavanlaatuisella tavalla.

Tutkimusjaksot valottavat eri puolia

Hankkeen tutkimus on jaettu noin puolen vuoden mittaisiin tutkimuskausiin, joista jokainen keskittyy moniaistisen sekä tapahtumallisen tilasuunnittelun eri kysymyksiin ja haasteisiin; ihmisilmaisun ja tilateknologian interaktiivisuuteen, ihmiskokemuksen monitorointiin tilassa, virtuaaliympäristöjen mahdollistamaan tilakokemukseen sekä uudenlaiseen tilamallinnukseen.

Drex-hankessa ovat mukana Tampereen yliopiston Tampere Unit for Computer-Human Interaction -yksikkö, Tutkivan teatterityön keskus, Näyttelijäkoulutus, Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaine sekä useita tunnettuja suomalaisyrityksiä ja instituutioita, kuten STX Finland, Kone, Tiedekeskussäätiö, VALOA design, Panphonics, Lappeenrannan kaupunginteatteri ja Tiedekeskus Heureka.

Tutkimusosapuolet:

Tutkivan teatterityön keskus / Näty
Tampere Unit for Computer-Human Interaction
Teatterin ja draaman tutkimus

Yritysosapuolet:

STX Finland Oy
SKS Mechatronics Oy
Kone Oyj
Merima Ltd.
Tiedekeskussäätiö (Heureka)
Turku 2011 –säätiö
Musicmakers Oy
Panphonics Oy
VALOA design Oy
Lumi Interactive Ltd.
Lappeenrannan kaupunginteatteri
Bluegiga Technologies Oy

Kv-osapuolet:
- Arts Technology Research Laboratory/School of Drama, Film and Music (Trinity College Dublin, Ireland)

- School of Theatre, Performance and Cultural Policy Studies (University of Warwick, UK)

- School of English, Media Studies and Art History (University of Queensland, Australia)

- School of Computing (Teesside University, UK)

Lisätiedot:
Riku Roihankorpi
Tutkivan teatterityön keskus
riku.roihankorpi@uta.fiTutkimusosapuolet:

Tutkivan teatterityön keskus, Näty

Tampere Unit for Computer-Human Interaction

Teatterin ja draaman tutkimus

Kv-osapuolet:
- Arts Technology Research
Laboratory/School of Drama, Film and Music (Trinity College Dublin, Ireland)

- School of Theatre, Performance and Cultural Policy Studies (University of Warwick, UK)

- School of English, Media Studies and Art History (University of Queensland, Australia)

- School of Computing (Teesside University, UK)