Tampereen yliopisto
FlickrFacebook
Visio-hankkeen loppuraportti Kohti oppimista ja kestävää työtä
6.5.2017 8:31

Laura Pekkalan

Kohti oppimista ja kestävää työtä – organisaation kehittymismahdollisuudet valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisissa ammattiteattereissa

on luettavissa Tampereen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa TamPubissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0408-9.

Visio – valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisten teatteriorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishanke syntyi tarpeesta kehittää pieniä, valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia, niin sanotun vapaan kentän ammattiteattereita ja niiden toimintaa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja vähenevän julkisen rahoituksen aiheuttamiin haasteisiin. Organisaatioiden kehittämistyön lisäksi oli tarpeen lisätä tietoa ja ymmärrystä valtionosuusjärjestelmän ulkopuolista, niin sanotuista vapaan kentän teattereista.

Hanke toteutettiin Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen koordinoimana vuosina 2015–2016. Tänä aikana hankkeeseen osallistuneet neljä teatteria toteuttivat organisaatiokohtaiset kehittämisprojektinsa, jotka muodostivat hankkeessa tehdyn tapaustutkimuksen tapaukset. Hankkeeseen osallistuneet valtionosuusjärjestelmän ulkopuoliset, niin sanotulla vapaalla kentällä toimivat teatterit olivat Rakastajat-teatteri Porista, Teatteri Telakka Tampereelta, Myllyteatteri Helsingistä ja Teatteri Siperia Tampereelta.

Visio-hankkeen toiminta jakautui kahteen toisiinsa linkittyvään osaan: kehittämistoimintaan ja tutkimustoimintaan. Jokaisessa teatterissa toteutettiin hankkeen puitteissa organisaation ajankohtaisiin kehittämiskohtiin keskittyvä projekti. Hankkeen avulla haluttiin tarjota pienille, niukoilla resursseilla toimiville teattereille tukea ja työvälineitä oman toiminnan viemiseksi kestävämpään suuntaan.

Teattereiden projekteissa kehitettiin organisaatiosta riippuen strategista suunnittelua, johtamista, organisaation rakennetta, työnjakoa tai teatterin brändiä ja markkinointia. Kaikille yhteisenä tavoitteena oli kirkastaa teatterin taiteellista ja toiminnallista visiota, tulevaisuuden tahtotilaa, ja luoda suuntaviivat sille, kuinka kehittää omaa toimintaa strategisempaan suuntaan.
”Ajattelen vapaan kentän merkitystä ohjelmiston kannalta, että siellä näkyy se teatterin uudistuva ja tuleva kaikkein nopeimmin. Että kaikki rajojen yli tulevat tuulahdukset näkyy vapaissa ryhmissä ensimmäisenä. – uskoni ryhmiin on suuri”

Visio – teatteriorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishanke 2015–2016.

Hanketta koordinoi Tutkivan teatterityön keskus ja asiantuntijakumppaninaan Teatterikeskus ry. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.