Tampereen yliopisto
FlickrFacebook

Lääketieteen opetuksessa käytetään usein videopohjaisia lääkäri-potilasskenaarioita. Nämä videot kuvaavat tavallisesti kliinistä skenaariota, joka toimii stimuloijana pienryhmäkeskustelulle. Videoilla on kuitenkin opetustilannetta ja skenaariota laajempi merkitys. Monet videot eivät itse asiassa onnistu kuvamaan lääkärin reaalitodellisuutta tai ihmisläheistä terveydenhoitoa johtuen niiden ongelmanratkaisukeskeisyydestä, elokuvallisten keinojen köyhyydestä, ja kuilusta humanistisen ja kliinisen ulottuvuuden välillä. Projekti analysoi lääketieteen opetuksessa käytettäviä videoskenaarioita ja kehitää uusia videoita tutkimukseen osallistuvien lääketieteen yksiköiden käyttöön. Tutkimusta varten haastatellaan lääkäreitä ja potilaita, käyttäen taidelähtöisiä menetelmiä materiaalin keräämisessä, analyysissa ja julkaisemisessa. Projekti kehittää opiskelijoiden holistista näkemystä sekä potilaista että heistä itsestään lääketieteen ammattilaisina. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä lääketieteen yksikköjen kanssa Tampereella, Kööpenhaminassa ja Houstonissa.

Lisätietoja:

AKATEMIATUTKIJA
Kaisu Koski
kaisu.koski@uta.fi
HKU University of the Arts Utrecht

http://www.kaisukoski.com/